EMI 2/2014

Volume 6, Issue 2, 2/2014

How to cite:
SURNAME, Name. Article name. Economics Management Innovation. 2014, 2: pp-pp. ISSN 1805-353X. Available at: http://www.emijournal.cz/

Content:

Editorial
Šárka Zapletalová [PDF]

MODELLING THE RELATIONSHIP BETWEEN PERFORMANCE APPRAISAL AND ORGANIZATIONAL PRODUCTIVITY IN NIGERIAN PUBLIC SECTOR
Paul Salau Odunayo, Olumuyiwa Fadugba Oludayo, Akinbode Omoniyin [PDF]

PŘÍSPĚVEK K INOVAČNÍ ČINNOSTI FIREM VZHLEDEM K POČTU JEJICH ZAMĚSTNANCŮ S DŮRAZEM NA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Miroslav Rössler, Adam Pawliczek [PDF]

EFFECT OF WORK GROUP PROCESSES OF WORK PLACE SATISFACTION AND PERFORMANCES
Paul Ojeaga, Ilevbare Femi, Onosewalu Okiria [PDF]

KVALITA PODNIKATELSKÉJO PROSTREDIA A JEJ VPLYV NA KONKURENCESCHOPNOSŤ PODNIKU
Dagmar Hrašková, Viera Bartošová [PDF]

BOOK REVIEW: PRINCIP „ZNEČIŠŤOVATEL PLATÍ“ Z PRÁVNÍHO POHLEDU
Jarmila Zimmermannová [PDF]