Redakční rada

Šéfredaktor:
Ing. Mgr. Radka Husaříková

Předseda redakční rady:
Doc. Ing. Jarmila Zimmermannová, Ph.D.  Moravská vysoká škola Olomouc

Redakční rada:
Ing. Michal Menšík, Ph.D. Moravská vysoká škola Olomouc
Prof. Ing. Bohumil Král, CSc.  Vysoká škola ekonomická v Praze
Prof. dr hab. Barbara Piontek  The University of Dąbrowa Górnicza, Polsko
Prof. Ing. Vladimír Smejkal CSc., LL.M. Moravská vysoká škola Olomouc
Dr. Yuriy Bilan University of Szczecin, Polsko
Assoc. Prof. Dr. Renata Korsakienė Vilnius Gediminas Technical University, Litva
RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci
Prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.  Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Prof. Ing. Jan Široký, CSc.  Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Doc. JUDr. Blanka Vítová, Ph.D. LL.M.  Univerzita Palackého v Olomouci
Doc. Ing. Rastislav Rajnoha, Ph.D. Paneurópská vysoká škola Bratislava, Slovensko
Grazyna O’Sullivan  University of Natural Sciences and Humanities, Siedlce, Polsko
Andrea Szirmai Madarasiné, Ph.D.  Budapest Business School, Maďarsko
Ing. Bc. Šárka Papadaki, Ph.D. – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Doc. Ing. Ondřej Vojáček, Ph.D.  Vysoká škola ekonomická Praha
Ing. Petr Novák, Ph.D.  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Ing. Ladislav Šiška, Ph.D.  Vysoká škola Ekonomická v Praze
Doc. Ing. Adam Pawliczek, Ph.D. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Doc. Lenka Slavíková, Ph.D. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Prof. Ing. ec. Hortensia Gorski, Phd Romanian-German University of Sibiu, Rumunsko
Assoc. Prof. Ovidiu Bordean, Ph.D. Babes-Bolyai University, Rumunsko
Assoc. Prof. Tone Lerher, Ph.D. University of Maribor, Slovinsko
Prof. Doutor Pedro Tadeu Polytechnic of Guarda, Portugalsko
Prof. dr. hab. Włodzimierz Sroka The University of Dąbrowa Górnicza, Poland
Assoc. Prof. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Technický editor:
Bc. Martina Schmidtová

Jazykový editor:
Max Vykoukal (Bournemouth University, UK)