O časopisu

EMI (Ekonomika Management Inovace) je nezávislý odborný open access časopis, který se zaměřuje na publikování výsledků výzkumných šetření, teoretických studií a recenzí z oblasti ekonomie a managementu a příbuzných vědních oborů. Veškeré publikované články jsou zpřístupněny čtenářům zdarma. Časopis byl založen v roce 2009 a vychází třikrát ročně.

Publikovány jsou příspěvky v anglickém, českém a slovenkém jazyku. Časopis vychází v tištěné i online verzi. Plné texty článků jsou v elektronické verzi volně dostupné.

Uzávěrka pro zasílání článků do dalšího čísla: 31.1.2020

ISSN 1804-1299 (Print)
ISSN 1805-353X (Online)