O časopisu

 EMI (Ekonomika Management Inovace) je nezávislý odborný open access časopis, který se zaměřuje na publikování původních vědeckých článků, přehledových článků na bázi Literature Review, Scoping Review, Systematic Review a vědecké recenze nově publikovaných monografií nebo vědeckých článků v oblasti ekonomiky, managementu, informatiky a příbuzných vědních oborů.

 Veškeré publikované články jsou zpřístupněny čtenářům zdarma. Časopis byl založen v roce 2009.

 Publikovány jsou příspěvky v anglickém, českém a slovenském jazyku. Časopis vychází v tištěné i online verzi. Plné texty článků jsou v elektronické verzi volně dostupné.

 Uzávěrka pro zasílání článků do dalšího čísla: 30.11.2024

ISSN 1804-1299 (Print) ISSN 1805-353X (Online)