EMI 1/2020

EMI 1_20  EMI 1/2020

Volume 12, Issue 1, 1/2020
Issue Date: 29.05.2020

How to cite:
SURNAME, Name. Article name. Economics Management Innovation. 2020, 1: pp-pp. ISSN 1805-353X. Available at: http://www.emijournal.cz/

Content:

Editorial [PDF]

Profile of a major expert collaborating with MVSO and former chairperson of EMI [PDF]

STRUKTURÁLNÍ VÝVOJ EKONOMIKY GHANY [PDF]
 Tereza Šalounová, Jiří Sejkora

INTEGROVANÝ VÝKAZ DÔCHODKOVÝCH DÁVOK [PDF]

 Daniela Danková, Ivan Králik, Ján Šebo

REKLAMA NA NADSPOTŘEBU: KRITICKÁ DISKURZIVNÍ ANALÝZA NABÍDKOVÝCH LETÁKŮ VYBRANÝCH ČESKÝCH SUPERMARKETŮ [PDF]

 Jan Závodný Pospíšil, Eva Havlasová

STRUKTURÁLNÍ DISTRIBUCE PŘÍLIVU PŘÍMÝCH ZAHRANIČNÍCH INVESTIC V ZEMÍCH VISEGRÁDSKÉ SKUPINY [PDF]

 Sylvie Kotíková, Renata Čuhlová

FAMILY GOVERNANCE CODES-A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CODE APPROACH AND CONTENT [PDF]
 Aleš Kubíček