EMI 3/2012

Volume 4, Issue 3, 3/2012

How to cite:
SURNAME, Name. Article name. Economics Management Innovation. 2012, 3: pp-pp. ISSN 1805-353X. Available at: http://www.emijournal.cz/

Content:

Peter Jamnický [PDF]

SMLUVNÍ POKUTA JAKO NEPŘIMĚŘENÉ UJEDNÁNÍ VE SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVĚ
Blanka Vítová [PDF]

FUZZY ANALÝZA SLOŽITÝCH NEURČITÝCH SOUSTAV – II
Miroslav Pokorný [PDF]

TRH PRÁCE VE VYBRANÝCH KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY
Veronika Mazalová, Jolana Kvíčalová [PDF]

PROGRAMOVÝ SYSTÉM PRO FUZZY ARITMETIKU S VYUŽITÍM PŘÍSTUPŮ ALFA-ŘEZŮ
Aleš Keprt [PDF]

PROCESNÝ MANAŽMENT AKO NÁSTROJ EFEKTIVNEHO RIADENIA ŽELEZNIČNÉHO DOPRAVNÉHO PODNIKU
Vladimír Klapita, Ĺubor Čička [PDF]

CESTOVNÍ RUCH A TECHNICKÉ PAMÁTKY
Zuzana Stefanová, Václav Lednický [PDF]

BOOK REVIEW: VEŘEJNÁ EKONOMIKA
Jolana Kvíčalová [PDF]