EMI 3/2013

Volume 5, Issue 3, 3/2013

How to cite:
SURNAME, Name. Article name. Economics Management Innovation. 2013, 3: pp-pp. ISSN 1805-353X. Available at: http://www.emijournal.cz/

Content:

Editorial
Andrea Szirmai-Madarisine [PDF]

DOES COMMERCIAL BANK LENDING INCITE GROWTH? THE IMPACT OF COMMERCIAL LENDING ON REAL SECTOR GROWTH IN NIGERIA
Paul Ojeaga, Omosefe Odejimi, Joan Okhiku, Daniel Ojeaga [PDF]

VYUŽITÍ WAVELETŮ PŘI ANALÝZE ČASOVÝCH ŘAD – 1. TEORETICKÁ ČÁST
Vratislava Mošová [PDF]

VNÍMÁNÍ STÁTNÍ SFÉRY JAKO ZAMĚSTNAVATELE PRO OSOBY PEČUJÍCÍ O DÍTĚ VE VĚKU DO 15 LET NA TRHU PRÁCE V MORAVSKOSLEZKÉM KRAJI
Marek Hruška, Renáta Fajová [PDF]

FUZZY STOCHASTICKÁ ANALÝZA SLOŽITÝCH SOUSTAV ČÁST II – CHARAKTERISTIKY FUZZY NÁHODNÉ VELIČINY
Miroslav Pokorný, Vratislava Mošová, Zdeňka Krišová [PDF]

KOMPARACE VÝSLEDKŮ VÝZKUMU ZAMĚŘENÉHO NA VNÍMÁNÍ PROBLEMATIKY NEDOSTATKU KVALIFIKOVANÝCH PRACOVNÍKŮ ZÁSTUPCI AKADEMICKÉ SFÉRY PŘI SLEZSKÉ UNIVERSITĚ V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ A PŘI VYSOKÉ ŠKOLE BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERSITY V OSTRAVĚ, EKONOMICKÉ FAKULT
Josef Halamik [PDF]