EMI 3/2014

Volume 6, Issue 3, 3/2014

How to cite:
SURNAME, Name. Article name. Economics Management Innovation. 2014, 3: pp-pp. ISSN 1805-353X. Available at: http://www.emijournal.cz/

Content:

Editorial
Jarmila Zimmermannová [PDF]

IMPACT OF LIQUIDITY & SOLVENCY ON PROFITABILITY CHEMICAL SECTOR OF PAKISTAN
Waqas Bin Khidmat, Mobeen Ur Rehman [PDF]

DÔLEŽITOSŤ LOKALIZAČNÝCH FAKTOROV PRE ALOKÁCIU PODNIKOV V PRIESTORE
Monika Gubáňová, Denisa Hanáčková [PDF]

VYUŽITÍ WAVELETŮ PŘI ANALÝZE ČASOVÝCH ŘAD – 2. PRAKTICKÁ ČÁST
Vratislava Mošová [PDF]

ANALÝZA VÝSLEDKOV PRIESKUMU NÁKUPNÉHO SPRÁVANIA SLOVENSKÝCH SPOTREBITEĽOV
Katarína Valášková [PDF]

DIAGNOSTIKA VÝKONNOSTI PODNIKOV S APLIKÁCIOU MODERNÝCH METÓD HODNOTENIA FINANČNEJ VÝKONNOSTI
Jarmila Horváthová, Martina Mokrišová [PDF]