EMI 3/2018

EMI 3_2018EMI 3/2018

Volume 10, Issue 3, 3/2018
Issue Date: 29.01.2019

How to cite:
SURNAME, Name. Article name. Economics Management Innovation. 2018, 3: pp-pp. ISSN 1805-353X. Available at: http://www.emijournal.cz/

Content:

Editorial 
 Kateřina Ivanová
 [PDF]

The word of the director [PDF]

Consumption patterns and sensory perception of honey by young segment in Slovakia [PDF]
Peter Šedík, Renáta Benda Prokeinová, Elena Horská

Vzdělávání a rozvoj talentů v obchodníchkorporacích se zahraničním a domácím vlastníkem: mezisektorové srovnání [PDF]
Irena Míková, Lenka Komárková, Pavel Pudil

Modeling the impact of selected cyber threats in the field of cyber risk insurance [PDF]
Lukáš Pavlík

Suitable inventory model for automotive manufacturers and mesures to mitigate the impact of the crisis on purchasing logistics in times of crisis [PDF]
Jan Jakeš

Socio-demographic characteristics and perceptions of service quality: a study of air travellers in Lagos state, Nigeria [PDF]
Ajao Ganiyu RAHIM

Video content consumers and creators: reaching czech generation Z through Youtube [PDF]
Jan Závodný Pospíšil

Analýza poptávky po cestovním ruchu v České republice z vybraných zemí eurozóny – VECM přístup [PDF]
Tomáš Jeřábek