EMI 2/2018

obálka emi 2 EMI 2/2018

Volume 10, Issue 2, 2/2018
Issue Date: 27.09.2018

How to cite:
SURNAME, Name. Article name. Economics Management Innovation. 2018, 2: pp-pp. ISSN 1805-353X. Available at: http://www.emijournal.cz/

Content:

Editorial 

 Jarmila Zimmermannová [PDF]

Spolupráce průmyslových podniků s dalšími pracovišti v rámci VAVAI [PDF]
 Hana Gruntová Kolingerová

Creating of effective product photography from the perspective of neuromarketing [PDF]
 Jaromír Tichý, Pavel Rosenlacher, Barbora Slavíková

Analysis of going concern assumption [PDF]
 Jan Hospodka

Generational differences in work values – impression or reality? [PDF]
 Karel Ďásek, Miroslav Suchanec

Technická efektivita a produktivita muzeí v ČR [PDF]
 Jiří Bečica

Changes in marketing management of companies due to the developmenet of the internet [PDF]
 Radka Bauerová

Vnímanie privátných značiek slovenskými spotrebiteľmi [PDF]
 Katarína Valášková