EMI 3/2017

EMI_3_2017 EMI 3/2017

Volume 9, Issue 3, 3/2017
Issue Date: 20.12.2017

How to cite:
SURNAME, Name. Article name. Economics Management Innovation. 2017, 1: pp-pp. ISSN 1805-353X. Available at: http://www.emijournal.cz/

Content:

Editorial
Vladimír Smejkal

Analýza nákladov kvality v slovenských podnikoch [PDF]
Ján Závadský, Zuzana Stroková, Lenka Vranová

Ecosystem Building for Social Innovation Success [PDF]
Jarmila Šebestová, Zuzana Palová

Verifikácia predikčných modelov v podmienkach slovenského poľnohospodárskeho sektora [PDF]
Katarína Valášková, Lucia Švábová, Marek Ďurica

Vplyv manažmentu ľudských zdrojov na otvorené podnikové inovácie – perspektíva projektového managementu  [PDF]
Eva Hvizdová, Pavel Máchal

Nehmotné aktíva a prístupy ich oceňovania [PDF]
Anikó Molnárová

Credit Guarantees in Sme Lending, Role, Interpretation and Valuation in Financial and Accounting Terms [PDF]
Judit Sági

Recenze učebního textu [PDF]
Jiří Srstka a kolektiv
Autorské právo a práva související