EMI 1/2009

Volume 1, Issue 1, 1/2009

How to cite:
SURNAME, Name. Article name. Economics Management Innovation. 2009, 1: pp-pp. ISSN 1805-353X. Available at: http://www.emijournal.cz/

Content:

APLIKACE PODNIKATELSKÝCH POBÍDEK V ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE NA POZADÍ TEORIE KORPORÁTNÍ DANĚ
Jan Široký [PDF]

REGIONAL INNOVATION SYSTEM IN OLOMOUC REGION
Daniela Kořená, Eva Grublová, Josef Tesařík [PDF]

JAK SE ZMĚNÍ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ PO ODEZNĚNÍ SOUČASNÉ EKONOMICKO SPOLEČENSKÉ KRIZE?
Zbyněk Pitra [PDF]

ANALÝZA EKONIMICKÝCH A PRÁVNÍCH ZÁSAD A FORMA NÁHRAD VYPLÁCENÝCH CHOVATELŮM PRI VÝSKYTU BOVINNÍ SPONGIFORMNÍ ENCEFALOPATIE V ČESKÉ REPUBLICE
Richard Pospíšil [PDF]

ZÁKLADY ZNALOSTNÍHO MANAGEMENTU
Eva Grublová, Jiří Franek [PDF]

ETIKA VE VZTAHU KE SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM
Ivana Olecká, Martin Zielina, Kateřina Ivanová [PDF]

EKONOMICKÉ ASPEKTY OCHRANY SPOTŘEBITELE
Blanka Tomančáková [PDF]

V ČEM HLEDAT NÁVRATNOST INVESTIC DO VZDĚLÁVÁNÍ A OSOBNÍHO ROZVOJE?
Dana Pokorná [PDF]

BOOK REVIEW: ZVÍTĚZÍME I V GLOBÁLNÍ EKONOMICE
Miroslav Rössler [PDF]