EMI 1/2010

Volume 2, Issue 1, 1/2010

How to cite:
SURNAME, Name. Article name. Economics Management Innovation. 2010, 1: pp-pp. ISSN 1805-353X. Available at: http://www.emijournal.cz/

Content:

VYTVÁŘENÍ ALIANCÍ FIREM
Wlodzimierz Sloka [PDF]

METODY ACTIVITY BASED COSTING A TIME-DRIVEN ACTIVITY BASED COSTING A JEJICH VYUŽITÍ V PRAXI PŘI MĚŘENÍ NÁKLADŮ PROCESŮ
Oleg Dejnega [PDF]

MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ NA BUSINESS TRHU
Hana Šůstková [PDF]

ZNALOSTNÍ MANAGEMENT V PRAXI – KONCEPT UČÍCÍ SE ORGANIZACE (KE STÉMU VÝROČÍ NAROZENÍ P. F. DRUCKERA)
Miroslav Rössler [PDF]

KONCEPT UČÍCÍ SE ORGANIZACE V KONTEXTU STRATEGICKÉHO MANAGEMENTU
Daniela Kořená [PDF]

INOVAČNÝ POTENCIÁL STRATÉGIE
Viliam Lendel, Michal Varmus [PDF]

VYUŽITELNÉ METODY PRO HODNOCENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKŮ
Hana Štverková, Blanka Poczatková [PDF]

VLIV REGIONÁLNÍ POLITIKY A JEJÍCH NÁSTROJŮ NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO KLIMATU A ZNALOSTNÍ EKONOMIKY
Michal Červinka, Tomáš Tykva [PDF]

KORPORÁTNÍ DAŇ ČLENSKÝCH STÁTŮ UNIE Z POHLEDU FIREMNÍCH INVESTORŮ
Ivana Valentová [PDF]

BOOK REVIEW: ODHADOVÁNÍ SOFTWAROVÝCH PROJEKTŮ
Jan Lavrinčík [PDF]