EMI 2/2010

Volume 2, Issue 2, 2/2010

How to cite:
SURNAME, Name. Article name. Economics Management Innovation. 2010, 2: pp-pp. ISSN 1805-353X. Available at: http://www.emijournal.cz/

Content:

PRINCIPY UČÍCÍ SE ORGANIZACE JAKO METODA K IMPLEMENTACI ZNALOSTÍ VAV DO PRAXE
Dana Pokorná, Kateřina Ivanová

VÝZNAM FIREMNEJ KULTÚRY V OBDOBÍ GLOBÁLNEJ HOSPODÁRSKEJ KRÍZY
Ivan Dlugoš

APAIDEUSIA ANEB NUTNOST VÝCHOVY K SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉMU JEDNÁNÍ
Martin Zielina

MOŽNOSTI EFEKTIVNÍHO VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ VĚDY A VÝZKUMU V PODNIKATELSKÉ PRAXI
Eva Grublová, Jiří Franěk

ZÁKLADNÍ PRINCIPY KONCEPCE UČÍCÍ SE ORGANIZACE A JEJICH PŘIJÍMÁNÍ
Jarmil Adamec

VÝZNAM INTELEKTUÁLNÍHO KAPITÁLU PRO ORGANIZACE A JEHO MĚŘENÍ
Robert Berka

PROJEVY LINGVISTICKÝCH TRENDŮ V OBLASTI ITALSKÉ TERMINOLOGIE EKONOMIKY A MANAGEMENTU
Jan Lavrinčík, Jindřich Daněk

PŘÍPADOVÁ STUDIE JAKO VÝZKUMNÁ METODA VE VĚDÁCH O ČLOVĚKU
Ivana Olecká, Kateřina Ivanová

VLIV MANAŽERSKÉHO STYLU NA ANGAŽOVANOST A PARTICIPACI ZAMĚSTNANCŮ V PROSTŘEDÍ ČESKÉ NÁRODNÍ KULTURY
Martin Stach