EMI 1/2011

Volume 3, Issue 1, 1/2011

How to cite:
SURNAME, Name. Article name. Economics Management Innovation. 2011, 1: pp-pp. ISSN 1805-353X. Available at: http://www.emijournal.cz/

Content:

IMPLEMENTÁCIA KOMPLEXNÉHO MANAŽÉRSTVA KVALITY NA SLOVENSKEJ VYSOKEJ ŠKOLE
Denisa Malá [PDF]

INFORMAČNÁ BEZPEČNOSŤ V SPOLOČNOSTI
Marek Šolc [PDF]

LEGISLATÍVNÁ ÚPRAVA SPRÁVY MIMOVLÁDNYCH NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ NA SLOVENSKU
Terézia Holúbková [PDF]

PODPORA INOVATÍVNYCH MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV FORMOU INOVAČNÝCH CENTIER
Silvia Kostiviarová [PDF]

ROZVOJ ĽUDSKÉHO KAPITÁLU V OBLASTI PROJEKTOVÉHO RIADENIA
Gabriela Kormancová [PDF]

PREGNANTNÍ INDIKÁTOR PRO KOMPARACI DAŇOVÉHO ZATÍŽENÍ PRÁCE – ROVNÁ DAŇ VERSUS EFEKTIVNÍ SAZBA DANĚ
Marcela Prausová [PDF]

ZAMESTNANCI AKO INTELEKTUÁLNY KAPITÁL ORGANIZÁCIE
Martina Minárová [PDF]

SPECIFIKA ČESKÉ NÁRODNÍ KULTURY
Martin Stach [PDF]

BOOK REVIEW: SOCIÁLNĚ PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY MANAGEMENTU INOVACÍ
Stanislav Nečas [PDF]