EMI 2/2011

Volume 3, Issue 2, 2/2011

How to cite:
SURNAME, Name. Article name. Economics Management Innovation. 2011, 2: pp-pp. ISSN 1805-353X. Available at: http://www.emijournal.cz/

Content:

KONCEPT TRIPLE-BOTTOM-LINE AKO NÁSTROJ PRE DOSIAHNUTIE UDRŽATEĽNÉHO RASTU ORGANIZÁCIE
Anna Gondášová, Jaroslav Gondáš, Matin Repa [PDF]

INOVÁCIE, KONKURENCIESCHOPNOSŤ A VZNIK AGLOMERAČNÝCH PROCESOV V EURÓPSKYCH REGIÓNOCH
Zlata Vaľovská [PDF]

PERSONÁLNÍ STRATEGIE A JEJÍ VLIV NA ROVNOVÁHU TRHU PRÁCE
Ivana Brožíková [PDF]

THE WORKING TIME ARRANGEMENT AND THE ENTERPRISE COMPETITIVENESS
Lucia Murínová [PDF]

AKTUÁLNE PROBLÉMY ZAHRANIČNÉHO OBCHODU SR S VYBRANÝMI KOMODITAMI ZELENINY
Dušan Šimo [PDF]

MFCA LOGICKÝ KROK V PODNIKANÍ
Martin Repa, Anna Gondášová [PDF]

BOOK REVIEW: STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ PODNIKU V SUPERTURBULENTNÍM GLOBÁLNÍM SVĚTĚ
Miroslav Rössler [PDF]

BOOK REVIEW: OCHRANA PŘÍMÝCH ZAHRANIČNÍCH INVESTIC V ENERGETICE
Alena Pauličková [PDF]