EMI 3/2011

Volume 3, Issue 3, 3/2011

How to cite:
SURNAME, Name. Article name. Economics Management Innovation. 2011, 3: pp-pp. ISSN 1805-353X. Available at: http://www.emijournal.cz/

Content:

KLÍČOVÉ ASPEKTY INSTITUTU MINIMÁLNÍ MZDY V PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY S KOMPARACÍ ÚROVNĚ MINIMÁLNÍ MZDY V ZEMÍCH EU
Marcela Prausová

PREHĽAD VYUŽÍVANIA MANAŽÉRSKYCH NÁSTROJOV V PRAXI
Lenka Girmanová, Andrea Sütőová

PASIVITA A NEZNALOST SPOTŘEBITELŮ JAKO NÁSTROJ GENEROVÁNÍ NADSPOTŘEBY?
Jan Pospíšil

FIREMNÍ KULTURA V POJETÍ POZITIVNÍHO MANAGEMENTU
Václav Kupec, Anton Kretter

STUDIE VYUŽITELNOSTI DEŠŤOVÝCH VOD JAKO ZDROJE ENERGIE V BUDOVÁCH
Ladislav Chmela, Marek Mihola

MODELOVANIE A SIMULÁCIA AKO SIGNIFIKANTNÝ NÁSTROJ ANALÝZY RIZIKA
Tomáš Klieštik

KEY PERFORMANCE INDICATORS FOR MEASURING SUSTAINABILITY
Lucie Sára Závodná

BOOK REVIEW: REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ STRATÉGIA INOVAČNÉHO PARTNERSKÉHO CENTRA
Emília Spišáková

BOOK REVIEW: ISLÁMSKÉ FINANCIE A BANKOVNÍCTVO
Tomáš Klieštik