EMI 1/2014

Volume 6, Issue 1, 1/2014

How to cite:
SURNAME, Name. Article name. Economics Management Innovation. 2014, 1: pp-pp. ISSN 1805-353X. Available at: http://www.emijournal.cz/

Content:

Editorial [PDF]

GENDER COMPARISON, SCHOOLING AND SOCIABILITY RATINGS IN NIGERIA. EVIDENCE FROM YOUTH SURVEY IN IFE TOWN.
Paul Ojeaga, Omosefe Odejimi, Daniel Ojeaga, Adeniyi Funmilola [PDF]

SUPPORT OF INNOVATION POTENTIAL IN BUSINESS ENVIRONMENT WITH KNOWLEDGE INTENSIVE SERVICES
Andrea Lešková, Dušan Sabadka [PDF]

SPONTÁNNA ZNALOSŤ ZNAČIEK A POSTOJE SLOVENSKÝCH SPOTREBITEĽOV K ZNAČKÁM
Lucia Vilčeková [PDF]

KOMPARÁCIA INTERNEJ A EXTERNEJ FORMY REALIZÁCIE PROCESU ZÍSKAVANIA A VÝBERU PRACOVNÍKOV
Jana Coculová [PDF]

WORKSHOP ÚSTAVU EKONOMIE “VEŘEJNÉ STATKY 2014”
Lucie Meixnerová, Veronika Mazalová [PDF]