EMI 1/2009

Volume 1, Issue 1, 1/2009

How to cite:
SURNAME, Name. Article name. Economics Management Innovation. 2009, 1: pp-pp. ISSN 1805-353X. Available at: http://www.emijournal.cz/

Content:

APLIKACE PODNIKATELSKÝCH POBÍDEK V ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE NA POZADÍ TEORIE KORPORÁTNÍ DANĚ
Jan Široký

REGIONAL INNOVATION SYSTEM IN OLOMOUC REGION
Daniela Kořená, Eva Grublová, Josef Tesařík

JAK SE ZMĚNÍ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ PO ODEZNĚNÍ SOUČASNÉ EKONOMICKO SPOLEČENSKÉ KRIZE?
Zbyněk Pitra

ANALÝZA EKONIMICKÝCH A PRÁVNÍCH ZÁSAD A FORMA NÁHRAD VYPLÁCENÝCH CHOVATELŮM PRI VÝSKYTU BOVINNÍ SPONGIFORMNÍ ENCEFALOPATIE V ČESKÉ REPUBLICE
Richard Pospíšil

ZÁKLADY ZNALOSTNÍHO MANAGEMENTU
Eva Grublová, Jiří Franek

ETIKA VE VZTAHU KE SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM
Ivana Olecká, Martin Zielina, Kateřina Ivanová

EKONOMICKÉ ASPEKTY OCHRANY SPOTŘEBITELE
Blanka Tomančáková

V ČEM HLEDAT NÁVRATNOST INVESTIC DO VZDĚLÁVÁNÍ A OSOBNÍHO ROZVOJE?
Dana Pokorná

BOOK REVIEW: ZVÍTĚZÍME I V GLOBÁLNÍ EKONOMICE
Miroslav Rössler