Redakční rada

Šéfredaktor:
Bc. Michaela Nováková emi@mvso.cz

Předseda redakční rady:
doc et. doc. PhDr. Kateřina Ivanová, PhD.  Moravská vysoká škola Olomouc

Redakční rada:
Ing. Michal Menšík, Ph.D. Moravská vysoká škola Olomouc, Česká republika
Prof. Ing. Bohumil Král, CSc.  Vysoká škola ekonomická v Praze, Česká republika
Prof. dr hab. Barbara Piontek  The University of Dąbrowa Górnicza, Polsko
Prof. Ing. Vladimír Smejkal CSc., LL.M. Moravská vysoká škola Olomouc,Česká republika
Dr. Yuriy Bilan University of Szczecin, Polsko
Assoc. Prof. Dr. Renata Korsakienė Vilnius Gediminas Technical University, Litva
Doc. RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika
Prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.  Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Česká republika
Prof. Ing. Jan Široký, CSc.  Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Česká republika
Doc. JUDr. Blanka Vítová, Ph.D. LL.M.  Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika
Prof. Ing. Rastislav Rajnoha, Ph.D. Paneurópská vysoká škola Bratislava, Slovensko
Grazyna O’Sullivan  University of Natural Sciences and Humanities, Siedlce, Polsko
Andrea Szirmai Madarasiné, Ph.D.  Budapest Business School, Maďarsko
Ing. Bc. Šárka Papadaki, Ph.D. – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Česká republika
Doc. Ing. Ondřej Vojáček, Ph.D.  Vysoká škola ekonomická Praha, Česká republika
Doc. Ing. Petr Novák, Ph.D.  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Česká republika
Ing. Ladislav Šiška, Ph.D.  Masarykova univerzita, Česká republika
Doc. Ing. Adam Pawliczek, Ph.D. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Česká republika
Doc. Lenka Slavíková, Ph.D. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Česká republika
Prof. Ing. ec. Hortensia Gorski, Phd Romanian-German University of Sibiu, Rumunsko
Assoc. Prof. Ovidiu Bordean, Ph.D. Babes-Bolyai University, Rumunsko
Assoc. Prof. Tone Lerher, Ph.D. University of Maribor, Slovinsko
Prof. Doutor Pedro Tadeu Polytechnic of Guarda, Portugalsko
Prof. dr. hab. Włodzimierz Sroka The University of Dąbrowa Górnicza, Poland
Assoc. Prof. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovensko
Doc. Ing. Jan Slavík, Ph.D.  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Česká republika
Prof. Polona Tominc, Ph.D. – University of Maribor, Slovinsko
Doc. Ing. Jarmila Zimmermannová, Ph.D.  Moravská vysoká škola Olomouc, Česká republika

Technický editor:

Bc. Michaela Nováková emi@mvso.cz

Jazykový editor:
Max Vykoukal (Bournemouth University, UK)