EMI 1/2018

 

EMI obálka 1EMI 1/2018

Volume 10, Issue 1, 1/2018
Issue Date: 29.05.2018

How to cite:
SURNAME, Name. Article name. Economics Management Innovation. 2018, 1: pp-pp. ISSN 1805-353X. Available at: http://www.emijournal.cz/

Content:

Editorial [PDF]

Blanka Vítová 

Location factors and their importance in location decision making of enterprises (in conditions of Slovak republic) case study [PDF]
Martina Fusková, Denisa Hanáčková, Monika Gubáňová

Financování veřejného zdravotního pojištění v České republice v souvislosti se stárnutím populace [PDF]
Milan Palát, Šárka Palátová

Marketing communication, image and awareness of the faculty [PDF]
Zuzana Švandová

Emocionálna inteligencia ako dôležitý aspekt v práci manažéra[PDF]
Valéria Párová, Gabriela Štefková

Fuzzy properties of real random variables [PDF]
Miroslav Pokorný, Vratislava Mošová, Zdeňka Krišová, Vladimíra Mádrová

Vnímání reklamního sdělení vybranou cílovou skupinou [PDF]
Jan Závodný Pospíšil, Tereza Šulcová

Model for optimization of transformation process through internal logistics [PDF]
Ondrej Remeň, Andrea Sujová